Friday, September 19, 2008

Entry for September 19, 2008

Quanh vụ Vedan và sông Thị Vải (tên thuần Việt nhỉ), sao chưa thấy người dân sống trong khu vực chịu ảnh hưởng kiện công ty Vedan?

Người dân có thể còn chưa biết tới quyền được kiện của mình, nhưng chỉ cần một số người đứng tên, có thể kiện công ty này vì những tổn thất họ gây ra với sức khỏe và môi trường sống. Các tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có thể đóng vai trò trung gian, hoặc những luật sư nào đấy có thể tiếp xúc với nhân dân, để khởi kiện công ty này.

Đọc trên Vnexpress thì công ty này có thể phải đối mặt với mức phạt 90 tỷ đồng, nhưng chưa rõ mức phạt cụ thể là bao nhiêu, và chính quyền sẽ sử dụng số tiền này như thế nào, sẽ có bao nhiêu % được sử dụng để trả lại cuộc đời dòng sông này và bồi hoàn cho những người dân bị ảnh hưởng?

Việc chính quyền xử ký kiên quyết vụ Vedan như thế này có lẽ là lần đầu tiên và sẽ là một tiền lệ tốt cho các vụ xử lý vi phạm môi trường trong tương lai. Nếu so sánh với cách tỉnh Khánh Hòa "dìm xuồng" vụ Vinashin-Hyundai thì quả là trong vụ này, cách xử lý của các cơ quan môi trường rõ ràng kiên quyết hơn.

Vedan chịu phạt 91 tỷ đồng phí môi trường

No comments:

Post a Comment