Wednesday, September 3, 2008

Entry for September 03, 2008

yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "

After The Fall - Trans-Siberian Orchestra

After the Fall

Trans-Siberian Orchestra

time
only time
could never take me away from you

and why
should it try
time never cares just what we do

It just sits on a star
and gazes down
dropping its moments all around
and if I could wish upon that star
I would find what you dream
and then ask god to grant it

I wanted
to say this
long before this dark would fall
At night I
would pray this
then wonder if God heard at all
for the chances I've had are now long gone
and that star is no longer wished upon
for on this night it seems too far away

Try
I have tried
to pretend that I don't care
but then
sleep arrives
and in every dream I find you there

But I don't want the past to be my life
and I don't want to live inside the night
But I don't want to see your shadow fade
So I sleep and I dream
though I don't understand it

I wanted
to say this
long before this dark would fall
At night I
would pray this
then wonder if god heard at all
for the chances I've had are now long gone
and that star is no longer wished upon
for on this night it seems too far away

You can live your life in a thousand ways
but it all comes down to that single day
when you realize what you regret
what you can't reclaim but you can't forget
if I could just fall back into my life
and find you there inside this night
and let eternity just drift away

After the Fall

Th\u1eddi gian
Ch\u1ec9 th\u1eddi gian
M\u1edbi l\u1ea5y \u0111\u01b0\u1ee3c em kh\u1ecfi anh

V\u00e0 t\u1ea1i sao
Th\u1eddi gian mu\u1ed1n th\u1ebf
Th\u1eddi gian kh\u00f4ng quan t\u00e2m t\u1edbi ch\u00fang ta

N\u00f3 ch\u1ec9 ng\u1ed3i tr\u00ean m\u1ed9t v\u00ec sao
V\u00e0 nh\u00ecn xu\u1ed1ng
V\u00e0 vung v\u00e3i nh\u1eefng kho\u1ea3nh kh\u1eafc xung quanh

N\u1ebfu anh c\u00f3 th\u1ec3 \u01b0\u1edbc v\u1edbi v\u00ec sao \u0111\u1ea5y
Anh s\u1ebd mong t\u00ecm th\u1ea5y gi\u1ea5c m\u01a1 em
V\u00e0 s\u1ebd c\u1ea7u xin Th\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1ebf ban cho em

Anh mu\u1ed1n
N\u00f3i \u0111i\u1ec1u n\u00e0y
Tr\u01b0\u1edbc khi b\u00f3ng t\u1ed1i s\u1ee5p xu\u1ed1ng

M\u1ed7i \u0111\u00eam, anh
S\u1ebd c\u1ea7u xin
Anh kh\u00f4ng bi\u1ebft Th\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1ebf nghe th\u1ea5y kh\u00f4ng
B\u1edfi v\u1eadn may c\u1ee7a anh qua l\u00e2u r\u1ed3i
V\u00e0 v\u00ec sao kia anh ch\u1eb3ng th\u1ec3 c\u1ea7u mong
Khi \u0111\u00eam nay, n\u00f3 \u1edf qu\u00e1 xa v\u1eddi

C\u1ed1
Anh c\u1ed1
V\u1edd nh\u01b0 m\u00ecnh kh\u00f4ng nh\u1edb
Nh\u01b0ng ch\u00ednh l\u00fac \u0111\u1ea5y
Gi\u1ea5c ng\u1ee7 \u00f9a \u0111\u1ebfn
V\u00e0 trong m\u1ed7i gi\u1ea5c m\u01a1, anh \u0111\u1ec1u t\u00ecm th\u1ea5y em.

Anh kh\u00f4ng mu\u1ed1n cu\u1ed9c \u0111\u1eddi m\u00ecnh ch\u1ec9 l\u00e0 qu\u00e1 kh\u1ee9
Anh kh\u00f4ng mu\u1ed1n s\u1ed1ng m\u00e3i trong \u0111\u00eam
Nh\u01b0ng anh kh\u00f4ng mu\u1ed1n th\u1ea5y b\u00f3ng em nh\u00f2e m\u1ea5t
N\u00ean anh ng\u1ee7 v\u00e0 anh m\u01a1
Cho d\u00f9 anh kh\u00f4ng bi\u1ebft.

Em c\u00f3 th\u1ec3 s\u1ed1ng \u0111\u1eddi m\u00ecnh theo ng\u00e0n c\u00e1ch
Nh\u01b0ng r\u1ed3i n\u00f3 s\u1ebd r\u00fat l\u1ea1i ch\u1ec9 m\u1ed9t ng\u00e0y
Khi em nh\u1eadn th\u1ea5y \u0111i\u1ec1u em ti\u1ebfc nu\u1ed1i
Nh\u1eefng g\u00ec em kh\u00f4ng th\u1ec3 c\u00f3, nh\u01b0ng c\u0169ng ch\u1eb3ng th\u1ec3 qu\u00ean
N\u1ebfu anh c\u00f3 th\u1ec3 l\u00f9i l\u1ea1i cu\u1ed9c \u0111\u1eddi m\u00ecnh
V\u00e0 t\u00ecm th\u1ea5y em \u1edf \u0111\u1ea5y, \u0111\u00eam nay
V\u00e0 m\u1eb7c v\u0129nh c\u1eedu tr\u00f4i \u0111i, xa m\u00e3i.

");To view this multimedia content, please enable Javascript.

6 comments:

 1. Ban Linh oi , bai hat nay chi co khuc giua , chi co 1 chut xiu thoi a.

  ReplyDelete
 2. bài này hay phết:D, cả album là 1 câu chuyện tuyệt vời, anh đã nghe cả album này chưa:D, các album của Trans rất là hay

  Rất là vui khi làm quen với anh

  ReplyDelete
 3. đúng rồi, được có một chút xíu ở giữa :/

  ReplyDelete
 4. Anh có cả ngàn cách để sống
  Nhưng mọi cách sống cũng đều dẫn tới một ngày
  Ngày anh nhận ra điều anh hối tiếc
  Điều anh không thể giành lại cũng chẳng thể lãng quên
  Giá như em có thể sống lại một lần
  Để lại tìm thấy anh trong cái đêm êm dịu ấy
  Em sẽ buông rơi cả sự vĩnh hằng

  ReplyDelete
 5. đang đêm, tự dưng lại nghe :(

  ReplyDelete
 6. Giấc ngủ ùa đến
  Và trong mỗi giấc mơ, anh đều tìm thấy em.

  Anh không muốn cuộc đời mình chỉ là quá khứ
  Anh không muốn sống mãi trong đêm
  Nhưng anh không muốn thấy bóng em nhòe mất
  Nên anh ngủ và anh mơ
  Cho dù anh không biết.

  Thật là hay. Tức cười thiệt , đọc xong đoạn này lại chảy nước mắt .

  ReplyDelete