Monday, December 31, 2007

Entry for December 31, 2007


yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
Get this widget | Track details | \t\teSnips Social DNA Bob Dylan

Get this widget | Track details | \t\teSnips Social DNA
Joan BaezForever Young

Bob Dylan


May God bless and keep you always,
May your wishes all come true,
May you always do for others
And let others do for you.
May you build a ladder to the stars
And climb on every rung,
May you stay forever young,
Forever young, forever young,
May you stay forever young.

May you grow up to be righteous,
May you grow up to be true,
May you always know the truth
And see the lights surrounding you.
May you always be courageous,
Stand upright and be strong,
May you stay forever young,
Forever young, forever young,
May you stay forever young.

May your hands always be busy,
May your feet always be swift,
May you have a strong foundation
When the winds of changes shift.
May your heart always be joyful,
May your song always be sung,
May you stay forever young,
Forever young, forever young,
May you stay forever young.

");To view this multimedia content, please enable Javascript.

2 comments:

  1. Trước hết là "forever young" đã, tay không mà trẻ cũng được, mấy thứ khác tính sau. 'Khi tất cả đã mất, tương lai vẫn còn' màh, hehe...

    Forever young vừa thôi (từ 18 đến 30 - vừa thoát khỏi vòng kiềm tỏa của ông bô bà bô), không cần như Brad Pitt trong phim The Curious Case of Benjamin Button, một người khi sinh ra đã già 61 tuổi và càng lớn thì càng trẻ ra để đến khi cận kề cái chết trở về hình hài của một đứa trẻ sơ sinh - càng ngày càng mất tự do thế thì ai chịu được :((

    ReplyDelete
  2. Hehe chúc bác Linh sang năm mới trẻ thêm 1 tuổi cho nó baby forever (mà hình như bác chưa có vợ) thế em chúc bác có vợ rùi vẫn trẻ như thường, keke

    ReplyDelete