Saturday, December 29, 2007

Entry for December 29, 2007

Gần Như Niềm Tuyệt Vọng

Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
Rơi rất gần rơi xuống trong tôi
Có nhiều khi rơi xuống bên đời
Trong gian nan nên cất tiếng cười


Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
Trong xuân thì thấy bóng trăm năm
Có nhiều khi qua phố hoang tàn
Tôi quen như tôi đã có lần
Đời sống mỗi khi người đưa tiễn người
Là tôi lắng nghe lòng tôi rã rời

Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
Môi em hồng như lá hư không
Có nhiều hôm bên gối tôi nằm
Nghiêng sang em tôi thấy nắng vàng
Dường như bão qua dòng sông nước lên
Đời không có mưa mà vẫn ướt mềm

Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
Sông bao lần sông đã ra đi
Những ngàn xưa trôi đến bây giờ
Sông ra đi hay mới bước về
Đời sống mỗi khi người đưa tiễn người
Là tôi lắng nghe lòng tôi rã rời


yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
Get this widget | Track details | \t\teSnips Social DNA ");To view this multimedia content, please enable Javascript.

2 comments: