Monday, April 21, 2008

Entry for April 21, 2008

yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
Get this widget | Track details | \t\teSnips Social DNA
1

B\u00f3ng ch\u1eef- L\u00ea \u0110\u1ea1t

\tChia xa r\u1ed3i anh m\u1edbi th\u1ea5y em
Nh\u01b0 m\u1ed9t th\u1eddi th\u01a1 thi\u1ebfu nh\u1ecf
Em v\u1ec1 tr\u1eafng \u0111\u1ea7y cong khung nh\u1edb
M\u01b0a m\u1ea5y m\u00f9a
m\u00e2y m\u1ea5y \u0111\u1ed9 thu

V\u01b0\u1eddn th\u1ee9c m\u1ed9t m\u00f9i hoa \u0111i v\u1eafng
Em v\u1eabn \u0111\u00e2y m\u00e0 em \u1edf \u0111\u00e2u

Chi\u1ec1u \u00c2u L\u00e2u
b\u00f3ng ch\u1eef \u0111\u1ed9ng ch\u00e2n c\u1ea7u


2. B\u00e0i t\u01b0\u1edfng ni\u1ec7m L\u00ea \u0110\u1ea1t n\u00e0y tr\u00ean b\u00e1o N\u00f4ng nghi\u1ec7p (link t\u1eeb trang web b\u00e1c Tr\u1ea7n H\u1eefu D\u0169ng) \u0111\u1ecdc kh\u00f4ng kh\u00e1c b\u00e0i \u0111i\u1ebfu v\u0103n \u00f4ng Tr\u1ea7n \u0110\u1ed9 khi x\u01b0a l\u00e0 m\u1ea5y. L\u00ea \u0110\u1ea1t \"v\u1ea5p ng\u00e3\" ch\u1ee9 kh\u00f4ng ph\u1ea3i ng\u01b0\u1eddi ta \u0111\u1ed1n \u00f4ng ng\u00e3? V\u00e0 \u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c trao Gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng Nh\u00e0 n\u01b0\u1edbc v\u1ec1 V\u0103n h\u1ecdc ngh\u1ec7 thu\u1eadt l\u00e0 v\u00ec \"ch\u01b0a bao gi\u1edd t\u1ecf ra h\u1eadm h\u1ef1c, b\u1ea5t m\u00e3n\"?

M\u1ea5y d\u00f2ng ti\u1ec5n \u0111\u01b0a L\u00ea \u0110\u1ea1t-V\u0102N CHINH

\"Do nh\u1eefng n\u00f4ng n\u1ed5i c\u1ef1c \u0111oan th\u1eddi trai tr\u1ebb, L\u00ea \u0110\u1ea1t \u0111\u00e3 v\u1ea5p ng\u00e3 khi \u00f4ng 27 tu\u1ed5i. \u00d4ng \u0111\u00e3 nh\u1eadn tr\u1ee3 c\u1ea5p h\u1eb1ng th\u00e1ng 50 \u0111 (t\u01b0\u01a1ng \u0111\u01b0\u01a1ng l\u01b0\u01a1ng c\u00e1n s\u1ef1 2) g\u1ea7n su\u1ed1t 30 n\u0103m. Trong gian kh\u00f3, L\u00ea \u0110\u1ea1t ch\u01b0a bao gi\u1edd t\u1ecf ra h\u1eadm h\u1ef1c, b\u1ea5t m\u00e3n. \u00d4ng nh\u1eadn d\u1ecbch s\u00e1ch, d\u1ecbch t\u01b0 li\u1ec7u khoa h\u1ecdc, c\u1ea3 t\u1ef1 nhi\u00ean v\u00e0 x\u00e3 h\u1ed9i. \u00d4ng c\u1ee9 mi\u1ec7t m\u00e0i d\u1ecbch n\u1eeda n\u0103m th\u00ec v\u1ee3 con c\u00f3 th\u1ec3 s\u1ed1ng \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1ea3 n\u0103m. Kh\u00f4ng bia b\u1ecdt, r\u01b0\u1ee3u ch\u00e8, L\u00ea \u0110\u1ea1t c\u1ee9 s\u1ed1ng nh\u01b0 m\u1ed9t vi\u00ean ch\u1ee9c m\u1eabn c\u00e1n - m\u1ed9t vi\u00ean ch\u1ee9c th\u01a1. Ngo\u00e0i \u0111\u1eb7c s\u1ea3n th\u01a1, L\u00ea \u0110\u1ea1t c\u00f2n c\u00f3 ti\u1ebfng c\u01b0\u1eddi, r\u00e2m ran v\u00e0 s\u1ea3ng kho\u00e1i, n\u00f3 n\u1ed5i ti\u1ebfng trong gi\u1edbi \u0111\u1ebfn n\u1ed7i, nhi\u1ec1u nh\u00e0 v\u0103n nh\u00e0 th\u01a1 th\u01b0\u1eddng c\u1ea3m th\u1ea5y m\u00ecnh b\u1ecb oan, b\u1ecb thua thi\u1ec7t do t\u00e0i n\u0103ng kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u00e1nh gi\u00e1 t\u01b0\u01a1ng x\u1ee9ng \u0111\u00e3 coi ti\u1ebfng c\u01b0\u1eddi L\u00ea \u0110\u1ea1t nh\u01b0 m\u1ed9t li\u1ec1u thu\u1ed1c an th\u1ea7n. Sau khi \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u1ee5c h\u1ed3i h\u1ed9i vi\u00ean (nh\u00e0 th\u01a1) \u0111\u01b0\u1ee3c truy l\u0129nh l\u01b0\u01a1ng h\u01b0u, kh\u00f4ng \u1edf \u0111\u00e2u v\u00e0 l\u00fac n\u00e0o c\u00f3 ai nghe L\u00ea \u0110\u1ea1t tuy\u00ean b\u1ed1 hay d\u1eabu ch\u1ec9 l\u00e0 n\u1eb7ng l\u1eddi l\u1edbn ti\u1ebfng v\u1ec1 ai, v\u1ec1 s\u1ef1 v\u1eadt n\u00e0o. C\u00f3 ch\u0103ng, v\u1eabn l\u00e0 m\u1ed9t m\u1ef9 c\u1ea3m \u0111\u1eb9p v\u1ec1 nh\u00e2n t\u00ecnh th\u1ebf th\u00e1i:

Nh\u1eadn ra nhau ch\u1ec9 g\u1ed1c c\u00e2y g\u1ea1o c\u1ee5t

T\u1ea1m \u1ee9ng n\u1eeda c\u00e0nh hoa tr\u01b0\u1edbc \u0111\u00f3n nhau

\u00d4ng s\u1ed1ng v\u1edbi m\u1ed9t nh\u00e2n c\u00e1ch th\u01a1 v\u00e0 nh\u00e2n c\u00e1ch \u1ea5y \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u00e1nh gi\u00e1 \u0111\u00fang m\u1ee9c: L\u00ea \u0110\u1ea1t \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eadn Gi\u1ea3i th\u01b0\u1edfng Nh\u00e0 n\u01b0\u1edbc v\u1ec1 V\u0103n h\u1ecdc Ngh\u1ec7 thu\u1eadt, \u0111\u1ee3t 2005.\"
");To view this multimedia content, please enable Javascript.

7 comments:

 1. Hi Linh,
  Minh la Tung, thinh thoang co call in blog cua Linh nen biet la Linh rat thich tho va dich tho rat hay. Hoi lau roi to di du funeral supervisor cua to va duoc nghe bai tho nay. To thay no rat hay va y nghia. To rat it khi dich tho nen co le khong dich smoothly va het y nghia cua no. Neu Linh khong phien thi dich giup minh voi nhe. Thanks a lot (tungktqd@yahoo.com).

  Title: All is Well by Henry Scott Holland (1847-1918)

  'Death is nothing at all,
  I have only slipped into the next room
  I am I and you are you
  Whatever we were to each other, that were are still.
  Call me by my old familiar name,
  Speak to me in the easy way which you always used
  Put no difference in your tone,
  Wear no forced air of solemnity and sorrow
  Laugh as we always laughed at the little jokes we enjoyed together.
  Play, smile, think of me, pray for me.
  Let my name be ever the household word that it always was,
  Let it be spoken without effect, without the trace of shadow on it.
  Life means that it ever meant.
  It is the same as it ever was, there is an unbroken continuity.
  Why should I be out of mind because I am out of sight?
  I am waiting for you, for an interval, somewhere very near,
  Just around the corner.
  All is well.'

  ReplyDelete
 2. Dinh chinh:
  Sorry la o dong thu 4, please replace '...that were are still' with '...that we are still'
  Va o dong 13, replace 'Life means that it ever meant' with 'Life means all that it ever meant'
  Thanks

  ReplyDelete
 3. đọc blog bạn lần nào cũng thấy mình còn hạn hẹp ^^ cám ơn về những sở thích entry của bạn!

  ReplyDelete
 4. @Thanh Tùng: Tôi thử dịch, nhưng cũng không chưa thực sự tốt lắm. Tôi dùng tạm đại từ "Anh" "Em" mặc dù có lẽ bài này có thể dùng cho nhiều cách xưng hô khác. Nhưng tiếng Việt với tiếng Anh (hay đa số các tiếng khác) vẫn có sự khác nhau này, nên khó mà tránh được.

  Mọi thứ đều tốt lành

  Cái chết không là gì
  Anh chỉ lánh sang phòng bên
  Anh là anh và em vẫn là em
  Chúng ta từng là gì của nhau
  Thì bây giờ chúng ta vẫn vậy

  Hãy gọi anh bằng tên thân mật xưa nay
  Nói với anh tự nhiên như em hằng nói
  Em không cần thay đổi ngữ điệu
  Và hãy bỏ đi vẻ trang trọng u sầu

  Em cứ cười
  Như mình vẫn cười đùa khi ở bên nhau
  Em cứ vui,
  Cứ mỉm cười, nghĩ đến anh và nói lời cầu nguyện
  Như ngày xưa, hãy để tên anh thành lời nói thân quen
  Và em hãy nhắc nó điềm nhiên,
  Đừng để trong đó dấu vết của bóng đêm

  Cuộc đời vẫn có ý nghĩa như nó đã từng
  Mọi thứ vẫn như cũ, tiếp nối chẳng ngưng
  Sao em phải quên anh khi không còn thấy mặt?

  Anh vẫn chờ đợi em
  Sau một thời gian nào đấy
  Ở một nơi rất gần
  Chỉ cách một khoảng ngắn.

  Mọi thứ đều tốt lành.

  ReplyDelete
 5. Le Dat khong phai la duoc phuc hoi. Cung nhu 3 ong kia, Le Dat duoc ket nap lai lam hoi vien. "Phuc hoi" la minh oan, con "ket nap lai" ngu y ban an truoc day van dung, nay anh het bi trung phat, "cai tao tot, hanh kiem tot", toi cho anh vo Hoi. Kieu nhu het han tu`, het thoi gian thu thach nua, dc tra quyen cong dan vay.

  ReplyDelete