Friday, July 25, 2008

Entry for July 25, 2008

Tranh Tam Quốc tại Long Corridor (?) tại Di Hòa Viên, được vẽ thời vua Càn Long nhà Thanh.
Xem thêm các tranh khác về Nhạc Phi đại chiến quân Kim, cảnh Đào Nguyên, Trúc Lâm Thất Hiền ở đây.

Tam Anh chiến Lữ Bố

Image:3 heros - Lv Bu.jpg

Triệu Tử Long cứu Chúa tại Đương Dương, Trường Bản

Image:Zhaoyunfightsatchangban.jpg

Ải Hà Manh, Trương Phi đại chiến Mã Siêu

Image:Zhangfeifightsmachao.jpg

Nhạc Phi đại chiến quân Kim

Image:Battleofzhuxiancounty.jpg

2 comments:

  1. [hình như] là Trường Lang, tức là cái hành lang dài có mái che để bà Từ Hi đi dạo lạch bạch trong Di Hòa Viên không sợ tia cực tím!

    ReplyDelete
  2. Công nhận nhà Thanh chịu chơi. Cho khắc cả chiến công của kẻ thù chống lại tổ tiên của mình, còn vẽ trang phục lính Kim lúc đó y như trang phục của lính Mãn Thanh đương thời vậy. Hay tác giả là một người Hán? cố tình vẽ vậy vì có thâm ý?

    ReplyDelete