Wednesday, July 23, 2008

Entry for July 23, 2008

Bài của anh Giang Lê trên Minh Biện, trong đó anh tính toán ảnh hưởng của giá xăng tới việc tăng giá một số ngành hàng có tỷ lệ tiêu dùng xăng cao và đưa ra kết luận việc tăng giá xăng sẽ làm tăng CPI thêm 1.47% trong tháng mấy. Tỷ lệ này cũng gần giống với con số ước tính của ông Lê Đăng Doanh là 1.5%.
Cũng cần nói thêm là mức tăng này còn chưa kể tới yếu tố tâm lý và yếu tố tâm lý lại chịu ảnh hưởng từ lòng tin của người dân và lòng tin thì cũng bị hao hụt đi khá nhiều quanh những nhập nhằng quanh chuyện tăng giá xăng này.

No comments:

Post a Comment