Saturday, July 5, 2008

Entry for July 05, 2008

Sáng ngủ mơ thế nào lại gặp lại mấy thằng học cùng Đại học, lấy vợ sớm, tức là khi mới ra trường. Nhớ là giật mình nghĩ thế này khéo con nó giờ 8-9 tuổi rồi, sợ thế chứ.
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, học xong Đại học cũng đã 10 năm rồi.If I could tell you

Wystan Hugh Auden


Time will say nothing but I told you so,
Time only knows the price we have to pay;
If I could tell you I would let you know.

If we should weep when clowns put on their show,
If we should stumble when musicians play,
Time will say nothing but I told you so.

There are no fortunes to be told, although,
Because I love you more than I can say,
If I could tell you I would let you know.

The winds must come from somewhere when they blow,
There must be reasons why the leaves decay;
Time will say nothing but I told you so.

Perhaps the roses really want to grow,
The vision seriously intends to stay;
If I could tell you I would let you know.

Suppose all the lions get up and go,
And all the brooks and soldiers run away;
Will Time say nothing but I told you so?
If I could tell you I would let you know.


Thơ Auden rất khó chuyển ngữ, có một chất thơ rất đậm trong nguyên bản mà khi chuyển ngữ sang thường bị mất đi.


Nếu anh có thể nói với em

Thời gian sẽ không nói gì nhưng anh đã nhắc em
Thời gian chỉ biết cái giá chúng ta phải trả
Nếu anh có thể nói với em, anh sẽ cho em biết.

Chúng ta có khóc khi các anh hề diễn trò vui,
Chúng ta có vấp khi các nhạc công chơi nhạc,
Thời gian sẽ không nói gì nhưng anh đã nhắc em

Không có tương lai nào được báo trước,
Dù anh yêu em nhiều hơn những gì anh nói
Nếu anh có thể nói với em, anh sẽ cho em biết.

Những ngọn gió đến từ đâu khi chúng thổi
Lý do nào khiến những chiếc lá úa tàn
Thời gian sẽ không nói gì nhưng anh đã nhắc em

Có thể những bông hồng thực sự muốn lớn lên,
Và ánh nhìn thực lòng mong ở lại
Nếu anh có thể nói với em, anh sẽ cho em biết.

Nếu tất cả lũ sư tử đều đứng dậy và ra đi
Nếu những dòng suối và những người lính đều bỏ đi xa
Thời gian nói điều gì anh chưa nói em nghe?
Nếu anh có thể nói với em, anh sẽ cho em biết


1 comment:

  1. the cuoi cung tom lai 'thoi gian' da tra loi gi cho anh L....tiec nuoi hay vui mung vi khong lay vo som nhu ban hehe

    ReplyDelete