Tuesday, July 22, 2008

Entry for July 22, 2008

Theo bài này của Giám đốc Thương mại và Nông nghiệp tổ chức OECD thì việc sản xuất bio-fuels (nhiên liệu sinh học được làm từ cây nông nghiệp) đóng góp tới 60% lượng tăng tiêu dùng ngũ cốc và dầu thực vật trên thế giới, và vì vậy đóng góp đáng kể tới khủng hoảng lương thực.
Theo một báo cáo nội bộ của World Bank được tờ The Guardian đưa tin thì sản xuất biofuels đóng góp hơn 70% mức tăng giá lương thực thời gian qua. Trong khi đó chính phủ Mỹ thì chỉ cho rằng việc nước này trợ cấp cho sản xuất ethanol từ ngũ cốc chỉ đóng góp chừng 3% cho cuộc khủng hoảng lương thực vừa qua.
Trong khi đó theo Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế (IFPRI) thì biofuels đóng góp chừng 30% mức tăng giá lương thực.
Như vậy, có thể thấy trách nhiệm của nước Mỹ là rất đáng kể trong cuộc khủng hoảng lương thực thời gian qua, trong việc trợ giá để nông dân trồng ngô nhằm sản xuất nhiên liệu.

No comments:

Post a Comment