Sunday, May 11, 2008

Entry for May 11, 2008

yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "

Golden Rose (One Rainy Wish)

Jimi Hendrix

Golden rose, the color of the dream I had
Not too long ago
A misty blue and the lillac too
A never to grow old.

A there you were under the tree of song
Sleeping so peacefully
In your hand a flower played
A waiting there for me.

I have never
Laid eyes on you
Not before
This timeless day
But you woke and whoa
Smiled my name
And you stole
My heart away
A stole my heart away little girl, yeah
All right !

Golden rose, the color of the dream I had
Not too long ago
Misty blue and lillac too
A never to grow old.

Golden rose, the color of the dream I had
Misty blue and lillac too
Golden rose, the color of the dream I had
Misty blue and lillac too
Gold and rose, gold are rose, gold and rose.

It's only a dream
I'd love to tell somebody about this dream
The sky was filled with a thousand stars
While the sun kissed the mountains blue
And eleven moons played across rainbows
Above me and you.
Gold and rose the color of the velvet walls surround us.

Hoa h\u1ed3ng v\u00e0ng (Mong \u01b0\u1edbc ng\u00e0y m\u01b0a)

Hoa h\u1ed3ng v\u00e0ng
M\u00e0u c\u1ee7a gi\u1ea5c m\u01a1 t\u00f4i c\u00f2n m\u1edbi
V\u00e0 m\u00e0u xanh b\u1ee5i, m\u00e0u t\u1eed \u0111\u1ecbnh h\u01b0\u01a1ng
Nh\u1eefng m\u00e0u s\u1eafc kh\u00f4ng bao gi\u1edd c\u0169 k\u1ef9.

Em n\u1eb1m d\u01b0\u1edbi g\u1ed1c c\u00e2y b\u00e0i h\u00e1t
Em ng\u1ee7 gi\u1ea5c an l\u00e0nh
Trong tay em m\u1ed9t n\u1ee5 hoa ch\u01a1i nh\u1ea1c
Ch\u1edd \u0111\u1ee3i t\u00f4i ch\u1ed1n n\u00e0y

T\u00f4i ch\u01b0a t\u1eebng
Nh\u00ecn th\u1ea5y em tr\u01b0\u1edbc \u0111\u1ea5y
Ng\u00e0y v\u00f4 t\u1eadn
Em t\u1ec9nh d\u1eady
M\u1ec9m c\u01b0\u1eddi g\u1ecdi t\u00ean t\u00f4i
Tr\u00e1i tim t\u00f4i, em \u0111\u00e1nh c\u1eafp m\u1ea5t r\u1ed3i
Em \u0111\u00e1nh c\u1eafp tr\u00e1i tim t\u00f4i r\u1ed3i, c\u00f4 b\u00e9.

\u0110\u00f3 ch\u1ec9 l\u00e0 m\u1ed9t gi\u1ea5c m\u01a1
T\u00f4i mu\u1ed1n k\u1ec3 gi\u1ea5c m\u01a1 n\u00e0y cho ai \u0111\u1ea5y
Tr\u00ean b\u1ea7u tr\u1eddi ng\u00e0n ng\u00f4i sao l\u1ea5p l\u00e1nh
M\u1eb7t tr\u1eddi h\u00f4n nh\u1eefng ng\u1ecdn n\u00fai xanh m\u1edd
M\u01b0\u1eddi m\u1ed9t m\u1eb7t tr\u0103ng ch\u01a1i \u0111\u00f9a tr\u00ean nh\u1eefng c\u1ea7u v\u1ed3ng
Tr\u00ean \u0111\u1ea7u em v\u00e0 t\u00f4i.
V\u00e0ng v\u00e0 h\u1ed3ng
M\u00e0u nh\u1eefng b\u1ee9c t\u01b0\u1eddng nhung bao b\u1ecdc ch\u00fang t\u00f4i.
");To view this multimedia content, please enable Javascript.

4 comments:

 1. dạng bài hát/ thơ thế này, chú Lê Đạt xếp vào dạng "tán gái"

  ReplyDelete
 2. Cũng chả biết ai mới là nhân vật chính - bông hồng vàng hay là cô gái.Cả 2 hòa quyện vào nhau. Cả hai đều chỉ là những gì không thực, những mơ ước 'không bao giờ cũ' (nhưng biết đâu có ngày sẽ tàn phai :))

  (Hey,cái vụ "11 mặt trăng, cầu vồng, vàng và hồng, tường nhung' không biết có dính líu gì tới ảo giác đa sắc LSD không, đọc đoạn này tự niên nhớ tới Catch the rainbow của Rainbow, và cả tinh thần "mộng ước" - WE BELIEVE WE CATCH THE RAINBOW :p

  ReplyDelete
 3. thích bài này! cho xin nhá! thanks!

  ReplyDelete
 4. thích bài này! cho xin nhá! thanks!

  ReplyDelete