Monday, April 30, 2007

Entry for April 30, 2007


yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
Hoa tim ngoai san....
\t\t\t

Hoa T\u00edm Ngo\u00e0i S\u00e2n

\t\t\t \t \t\t \t
Thanh T\u00f9ng


M\u1ed9t ng\u00e0y t\u00ecnh c\u1edd
Tr\u00ean \u0111\u01b0\u1eddng ph\u1ed1 t\u00f4i c\u00f3 b\u00e0n ch\u00e2n em
M\u1eb7t tr\u1eddi th\u00ec h\u1ed3ng
M\u00e0 tr\u00ean c\u00e2y kh\u1ebf c\u00f3 nhi\u1ec1u ti\u1ebfng chim
V\u00e0 r\u1ed3i m\u1ed9t ng\u00e0y
M\u1ed9t ng\u00e0y \u0111\u00e3 qua, kh\u00f4ng ng\u00e0y n\u00e0o h\u01a1n
Con \u0111\u01b0\u1eddng v\u1eabn \u0111\u1ee3i
M\u00e0 \u0111\u00e2u th\u1ea5y, \u0111\u00e2u th\u1ea5y d\u1ea5u ch\u00e2n em...

T\u1eeb l\u00e2u l\u1eafm \u0111\u00e3 v\u1eafng em tr\u00ean con \u0111\u01b0\u1eddng n\u00e0y
C\u00e2y b\u00e2y gi\u1edd l\u00e1 r\u1ee5ng, gi\u00f3 heo may
V\u00e0 c\u01a1n gi\u00f3 v\u1eabn cu\u1ed1n theo ch\u00e2n ai m\u1ed7i ng\u00e0y
\u0110\u1ec3 l\u1ea1i m\u00f9a thu theo l\u00e1 bay bay...
\t\t
Em \u0111\u1eebng \u0111i! Xin em \u0111\u1eebng \u0111i!
V\u00ec ai \u0111\u00f3 c\u00f2n ch\u01b0a n\u00f3i v\u1edbi ai \u0111i\u1ec1u g\u00ec
Ng\u00e0y ng\u00e0y m\u1eb7t tr\u1eddi h\u00f4n l\u00ean b\u01b0\u1edbc ch\u00e2n
V\u00e0 hoa t\u00edm v\u1eabn r\u01a1i \u0111\u1ea7y s\u00e2n...

Con \u0111\u01b0\u1eddng ch\u01b0a qu\u00ean t\u00ean b\u00e0n ch\u00e2n
B\u00e0n ch\u00e2n \u0111\u00e3 l\u00e3ng qu\u00ean con \u0111\u01b0\u1eddng nh\u1ecf
Ai v\u1ed9i \u0111i \u0111\u1ec3 ai c\u00f2n \u0111\u1ee9ng \u0111\u00f3
T\u00ecm b\u00e0n ch\u00e2n ai trong ti\u1ebfng l\u00e1 r\u01a1i...

Cu\u1ed9c \u0111\u1eddi l\u1ea1 l\u00f9ng
Cu\u1ed9c \u0111\u1eddi \u01b0\u1edbc m\u01a1 nh\u1eefng \u0111i\u1ec1u vi\u1ec5n v\u00f4ng
L\u00f2ng ng\u01b0\u1eddi l\u1ea1 l\u00f9ng
L\u00f2ng hay th\u01b0\u01a1ng nh\u1edb nh\u1eefng \u0111i\u1ec1u h\u01b0 kh\u00f4ng
\u0110\u1ec3 r\u1ed3i m\u1ed9t ng\u00e0y
M\u1ed9t ng\u00e0y nh\u1edb th\u01b0\u01a1ng
H\u00f3a th\u00e0nh m\u00eanh m\u00f4ng
\u0110\u00f4i b\u00e0n ch\u00e2n n\u00e0o
L\u00e0m hoa t\u00edm \u0111\u1ec3 hoa t\u00edm r\u01a1i \u0111\u1ea7y s\u00e2n...
");To view this multimedia content, please enable Javascript.

4 comments:

 1. bai` hat lang man. va` trong treo? qua' , 1 thoi` tre? ^-^

  ReplyDelete
 2. Anh Linh hay nghe Thanh Tùng à?

  ReplyDelete
 3. @Hoàng Nguyên: Không, anh cũng ít nghe. Có lúc nghĩ tới 1 câu nhớ ra là trong bài hát này thì nghe lại thôi.

  ReplyDelete
 4. Haven't listened to this one for ages. Thanks, Linh!

  ReplyDelete