Wednesday, March 28, 2007

Entry for March 28, 2007

Vài con số về bầu cử Quốc hội kỳ này:
- Theo số liệu mới nhất, đã có hơn 1300 người nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó có 223 người nộp hồ sơ tự ứng cử.
-
TP. Hồ Chí Minh là địa phương có số người tự ứng cử đông nhất là 101 người.
- Tính đến hết ngày 27/3, đã có 21 người xin rút hồ sơ tự ứng cử tại TP.HCM.
- Chỉ có hai trong số 13 đại biểu tự ứng cử là thành công trong năm 2002.

- Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến 10% đại biểu Quốc hội sẽ là người ngoài đảng.
- Thống kê của cuộc bầu cử Quốc hội năm 2002 cho thấy tỉ lệ người ngoài Đảng đã giảm từ 14.7% (66 ghế) xuống còn 10.2% (51 ghế).


Nguồn: BBC và VNN


No comments:

Post a Comment