Monday, March 26, 2007

Entry for March 26, 2007

Thông tin thêm về vụ "đạo văn" của Phan Huyền Thư.
Tác giả bài báo về Ngô Kha trên báo Quân đội nhân dân mà Phan Huyền Thư lấy để viết vào "cây thơ" của mình là Hoàng Nguyên Vũ, hiện công tác ở báo An ninh thế giới.
Đây là địa chỉ blog của bạn Vũ:

Chưa biết ý định của bạn Vũ trong vụ này thế nào, có định nhắc tới trong các kênh thông tin trong nước hay không?

1 comment:

  1. Người hùng ảnh của em bị đạo văn à :(

    ReplyDelete