Saturday, June 7, 2008

Entry for June 07, 2008

HAS THE DRAGON CHANGED ITS SPOTS

Ước tính của Dragon Capital về vốn ngắn hạn của nước ngoài ở Việt Nam. Các nhà đầu tư nước ngoài nắm chừng $7 tỷ cổ phiếu và $5 tỷ trái phiếu. Trong $7 tỷ cổ phiếu thì nhiều nhất là $2,5 tỷ không nằm trong các quỹ đóng, tức là có thể được bán lại ngay. Tổng vốn ngắn hạn mà các nhà đầu tư có thể rút ra ngay như vậy là chừng $7,5 tỷ.

Dragon Capital ước tính dự trữ Việt Nam là $27 tỷ, nhưng căn cứ vào bài nói chuyện giữa ông Dũng và JPMorgan thì có lẽ chỉ hơn $20 tỷ. Trong tuần tới có lẽ chính phủ sẽ công bố chính thức số liệu dự trữ như lời hứa với JPMorgan?

"Putting the worst case in tangible terms, foreign investors have around 25% of the total equity market (listed and OTC), which would be $7bn in total positions. Of that we estimate at most $2.5bn not locked up in dedicated closed end funds. Net bond and money market positions are at $5bn (marked to maturity). So we have around $7.5bn in classic short-term financing, or hot money.” So the reserves are 360% of the liquid external obligations. Or more directly, the central bank could buy all the short-term obligations owed to foreigners more than THREE TIMES OVER. And this is without making the grim adjustment that in the case of a stampede the value of these foreign positions would fall substantially from their current value."

Tuy nhiên Dragon Capital cũng ước tính là cán cân thanh toán của Việt Nam có thể thâm hụt tới gần $10 tỷ năm nay.

No comments:

Post a Comment