Monday, October 23, 2006

Entry for October 23, 2006

When You Say Nothing At All

Alison Krauss
Ronald Keating


It’s amazing how you can speak right to my heart

Without saying a word you can light up the dark
Try as I may I could never explain
What I hear when you don’t say a thing

The smile on your face lets me know that you need me
There’s a truth in your eyes sayin’ you’ll never leave me
The touch of your hand says you’ll catch me if ever I fall
You say it best when you say nothing at all

All day long I can hear people talking out loud
But when you hold me near, you drown out the crowd
Old Mr. Webster could never define
What’s being said between your heart and mine

The smile on your face lets me know that you need me
There’s a truth in your eyes sayin’ you’ll never leave me
The touch of your hand says you’ll catch me if ever I fall
You say it best when you say nothing at all

The smile on your face lets me know that you need me
There’s a truth in your eyes sayin’ you’ll never leave me
The touch of your hand says you’ll catch me if ever I fall
You say it best when you say nothing at all

---------------
Damn Y360, không có chế độ auto-save làm mất cả một đoạn vừa viết.
Hai ngày weekend, cũng kết thúc được 2 cuốn sách: Istanbul -một cuốn nửa hồi ký, nửa tản mạn- của Orhan Pamuk và The Picture of Dorian Gray của Oscar Wilde. Dư vị của Istanbul là cảm giác melancholy- không thích cuốn này mấy (nên chỉ đọc lướt) nhưng khá thích cách viết của Orhan Pamuk. Highly recommended cuốn Dorian Gray, rất witty, charming và phong phú. Bất hạnh của Oscar Wilde có lẽ là: 1. ông đã đi trước thời đại mình khá nhiều- nếu ông sinh sau đó 50 năm thì chắc đã khác; 2. ông quá witty và không biết giấu sự witty đó (Dương Tu bị Tào Tháo giết cũng vì cái tội đó); 3. ông homosexual và không che giấu điều đó, kể cả trong tác phẩm của mình.

1 comment:

  1. Quan diem cua em la cái gi thuoc ve ban chat roi thi chang the che giau duoc. Chinh vi the em nghi rang Oscar Wilde may man, boi vi ong nay co tai nang va dia vi xa hoi de co the celebrate his wit and sexuality. You're who you are, so flaunt it!

    ReplyDelete