Saturday, February 24, 2007

Entry for February 24, 2007

Nguyễn Hữu Đang và Nhân văn Giai phẩm

Nhân Văn-Giai Phẩm được tặng giải

Thiền sư Nhất Hạnh trở lại Việt Nam

Lần này ông quay trở lại, với dự định lập "Đại Trai Đàn Chẩn Tế Giải Oan" tại TP. HCM, Huế và Hà Nội.

2 comments:

  1. Ừa, chẳng đẹp đẽ bằng cái tổ chức của em và sếp em . Nhở? :)

    ReplyDelete
  2. Tổ chức này có cái tên đọc đã thấy đau miệng.

    ReplyDelete