Saturday, February 17, 2007

Entry for February 17, 2007

List trước là nhạc sến tây, giờ đến nhạc sến ta.

yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
Powered by eSnips.com");To view this multimedia content, please enable Javascript.

3 comments:

  1. Ặc ặc, công nhận làa sến, nhất là bài số 3 và 6 :P

    Happy New Year! :D

    ReplyDelete