Tuesday, April 25, 2006

Người ta còn muốn gì Người nữa, Việt Nam ơi

Lại những giáo điều cũ rích. Không biết còn phải nghe những bài ca muôn thủa này tới bao giờ nữa.

"Căn nguyên của tham nhũng theo Tổng Bí thư là do đâu, biện pháp để giải quyết gốc rễ vấn đề?

- Rất khó để trả lời cụ thể nhưng căn nguyên tham nhũng có nhiều nguyên nhân. Đó là sự tha hóa, biến chất của đảng viên, công chức, đó là chủ nghĩa cá nhân nhằm vơ vét tư lợi, bất chấp tất cả. Do quản lý, giáo dục, rèn luyện… của đảng viên chưa tốt khiến phẩm chất sa sút về lối sống và đạo đức. Cần một hệ thống các biện pháp để giải quyết vấn đề này, phải có cơ chế và quy định. Sắp tới phải làm quyết liệt ở mọi chỗ, mọi nơi.

 Thưa Tổng Bí thư, kinh tế tư nhân đóng vai trò như thế nào trong nền kinh tế Việt Nam?

 Trong báo cáo Chính trị và nội dung mà Đại hội hôm nay đã kết luận thông qua. Kinh tế nhà nước và tập thể đóng vai trò chủ đạo dần dần trở thành nền tảng của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Nhưng chủ trương là phát huy mọi thành phần kinh tế, cả kinh tế tư nhân thậm chí là nước ngoài 100% vốn. Nó bổ sung cho nhau và tạo ra sức mạnh tổng hợp cho cả đất nước."

 

Người ta còn muốn gì Người nữa
Việt Nam ơi?

(LQV)

No comments:

Post a Comment