Wednesday, March 29, 2006

Jame Joyces and other things

1. James Joyce và Ulysses

Who have read Ulysses?

It takes me some months to finish "A Portrait of the Artist as a Young Man", you know, read one or two pages and became sleepy and threw the book to the floor and slept, and read some pages the next night, and threw the book and slept and so on. But anyway, now I can say that I've read James Joyce. Admittedly, it's some kind of food,  not foot for thought but actually, foot for the ego). But I still don't dare to touch his Ulysses, or I rather say that I decide to postpone it until I have one million dollars in money (excluding real estate) and plenty of time. So please wait, I will review it when I finish it some day.

2.  Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của chúng ta

"Thời gian gần đây, lợi dụng việc Ðảng ta lấy ý kiến toàn dân đóng góp Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Ðại hội X của Ðảng, một số phần tử cơ hội và thù địch đã phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin với nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Sự sai trái của những luận điệu đó là ở chỗ nào?

...Việt Nam đang phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại"

No comment :D. What can we say with "the unbearable lightness of stupidity", baby :P

3. Văn nghệ sĩ hết quan tâm đến chính trị nước nhà?

Nghe phỏng vấn của BBC với Trần Mạnh Hảo và Nguyễn Minh Thành. Nhất là phần trả lời phỏng vấn của Trần Mạnh Hảo, so funny, hehe.

4.Tổng thống Nga 'đạo văn'?

Giờ mới biết là Putin cũng có bằng tiến sĩ kinh tế, thôi thế thì đạo văn cũng là thông cảm được. :P

5. Thời cơ vàng hay hiểm hoạ đen?

Bài này tóm tắt các nội dung chính trong loạt bài viết của ông Nguyễn Trung trước đây mà nói thực, mình cũng chưa đọc trọn vẹn một bài nào trong số đó cả.

 

3 comments:

 1. Hey, it's not stupid. They just pretend they follow Marxism, we pretend we don't mind, hehe.

  ReplyDelete
 2. Who owns Ulysses? Me, me , me!
  Who reads Ulysses? (dead silence! even when having one million dollars and have plenty of time)

  ReplyDelete
 3. Maybe I will buy Ulysses one day, just to own it and put it on the bookself. My bookself looks quite nice now :D

  ReplyDelete