Wednesday, February 22, 2006

Entry for February 22, 2006

108 “anh hùng” mượn xe 

"Câu trả lời phải dành cho các cơ quan bảo vệ pháp luật, đương nhiên, nhưng người dân đóng thuế bình thường ở đất nước này cũng phải được biết, do đâu và từ đâu lại nảy nòi cách "sống và làm việc" không chỉ chà đạp lên pháp luật mà còn "ăn chơi nhảy múa" trên mồ hôi nước mắt của hàng triệu người lao động lương thiện như vậy?

Những dự án do PMU 18 làm chủ hầu hết đều là dự án có vốn vay nước ngoài, và đều là tiền "có vay có trả" chứ không phải tiền từ thiện, tiền cho không. Ai sẽ trả cho những món nợ kếch xù mà người ta đã dùng một từ rất nhẹ nhàng là "làm thất thoát" như thế? Chắc chắn, đó là thế hệ những người đang còn sống và làm việc bây giờ, và nhiều hơn, là những thế hệ cháu con chúng ta sẽ phải è cổ trả những món nợ mà chúng không vay, cũng rất ít nhờ được vào"

Ông Thanh Thảo hay viết mục Chào buổi sáng trên Thanh Niên này không biết có phải là nhà thơ Thanh Thảo?

No comments:

Post a Comment