Wednesday, November 15, 2006

Entry for November 15, 2006

Đọc bài này trên Vnexpress thì thấy vui
APEC 2006: Gần 2 tỷ USD được ký kết trong buổi sáng
nhưng đọc bài này trên blog cháu Pitty thì cũng thấy có nhiều điều đáng tiếc lẽ ra không nên có
lại chuyện APEC - security pass

1 comment:

  1. bao giờ lễ lạt lớn mà chẳng có sơ suất. tổ chức chán thật

    ReplyDelete